Dainavos progimnazijoje pristatyta trišalio futbolo idėja

Sausio 15 dieną Dainavos progimnazijoje svečiavosi Darius Babijonas ir Redas Diržys – knygos „Alytaus futbolas“ bendraautoriai. Jie pristatė trišalio futbolo idėją. Trys komandos mokyklos sporto salėje per ilgąsias pertraukas žaidė trišalį futbolą. Mokiniai noriai žaidė šį netradicinį žaidimą neslėpdami azarto ir teigiamų emocijų.
Taip pat vyko integruota dailės ir futbolo pamoka 7a klasėje, kurią pravedė dailės mokytojas ekspertas Arūnas Vaitkus ir svečiai. Pamokos metu buvo pristatyta ir trišalio futbolo idėja.
D. Babijono teigimu, trišalis futbolas – tai žiūrėjimo prizmė. Čia laimi ne tie, kurie daugiausia įmuša, o tie, kurie mažiausiai praleidžia įvarčių. Žaisdami tokį futbolą, laimi nebūtinai stipriausi ir profesionalai. Čia laimi tie, kurie labiau susitelkę. Be to, gali susivienyti dvi komandos ir nugalėti trečiąją.

Skaityti daugiau: Dainavos progimnazijoje pristatyta trišalio futbolo idėja

Visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 11 dieną progimnazijoje vyko visuotinė pilietinė akcija: „Atmintis gyva, nes liudija“ laisvės gynėjų dienai paminėti. Mokyklos bendruomenė rinkosi į mokyklą įsisegę neužmirštuolės žiedą prie širdies. 8.00 val. dešimčiai minučių buvo užgesinta šviesa ir uždegtos languose atminties žvakutės. Pamokos pradėtos prisimenant įvykius tą Lietuvai svarbią dieną, surengta paroda „1991 m. sausio 13-oji“.

Virginija Vaikšnorienė

 

Skaityti daugiau: Visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Integruota lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamoka netradicinėje aplinkoje „Knygų pasaulyje“

Sausio 10 d. 1a klasėje vyko integruota lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamoka „Knygų pasaulyje“. Pamokos vieta buvo pasirinkta netradicinė. Mokiniai, nepabūgę šaltuko, išsirikiavę po du, kartu su mokytojomis Vilma Gudaitiene ir Virginija Vaikšnoriene, keliavo į Alytaus rajono savivaldybės viešąją biblioteką. Pirmokėlius pasitiko bibliotekininkė Dijana. Ji mokiniams papasakojo apie tai, kaip galima užsiregistruoti bibliotekoje, supažindino su skaitytojo bilietais, pristatė bibliotekos patalpas: skaityklą, suaugusiųjų ir vaikų skyrius.

Skaityti daugiau: Integruota lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamoka netradicinėje aplinkoje „Knygų...

NVŠ anglų kalbos būreliai „Žaidžiu ir mokausi“

Alytaus Dainavos progimnazijoje 2018 m. spalio – gruodžio mėnesiais veikė du NVŠ anglų kalbos būreliai „Žaidžiu ir mokausi“. Laisvosios mokytojos Ingos Neseckienės būrelis buvo skirtas pirmų klasių mokiniams, o laisvosios mokytojos Alinos Kunigiškienės būrelis buvo skirtas 5-8 klasių mokiniams. Būrelius lankė 31 pirmokas ir 12 mokinių iš 5-8 klasių. NVŠ programų uždaviniai buvo tenkinti mokinių saviraiškos poreikius, įgyti būtinas kompetencijas asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime, tobulinti žinias ir gebėjimus būtinus šiuolaikiniam jaunimui šiuolaikinėje visuomenėje.
Pirmokai aktyviai dalyvavo kalbinėje veikloje, žaidė, dainavo, skandavo, skaičiavo, piešė, atliko kūrybines užduotis, žiūrėjo filmukus. Vyresni mokiniai taip pat vykdė įvairias veiklas anglų kalba: vaidino, dainavo, žaidė įvairius žaidimus, atliko kūrybines užduotis, kūrė komiksus. Visada smagu stebėti tobulėjančius mokinius, jų pasiekimus bei jų tarpusavio bendravimą, mokymąsi dalintis, darbą poroje, grupėje ar komandoje.
NVŠ programos finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis.

Laisvosios mokytojos Inga Neseckienė ir Alina Kunigiškienė

Drama ir inscenizavimas – netradiciniai ugdymo metodai

1a klasėje mokytoja Vilma Gudaitienė integruodama lietuvių kalbos ir dailės dalykus, remiasi tokiais netradiciniais metodais, kaip dramatizavimas, inscenizavimas. Per lietuvių kalbos pamoką mokiniai susipažino su tekstu, atliko aktoriaus ritualą, pasidalijo vaidmenimis, aptarė veikėjų kalbos intonaciją. Per dailės ir technologijos pamokas mokiniai gamino veikėjų karūnėles. Pasaka „Kaip žvėrys laiškanešį rinko“ virto reginiu, suteikusiu džiaugsmo ne tik patiems artistams – pirmokėliams, bet ir jų žiūrovams – ketvirtokams. Pamokoje taikyti netradiciniai ugdymo metodai padėjo atsiskleisti kūrybinėms galioms, formavo mokinių dorines savybes (vaikai tapo draugiškesni, atidesni vieni kitiems). Teatras ir artistams, ir žiūrovams sužadina švelniausius jausmus, padeda išmokti malonaus ir nuoširdaus bendravimo.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Vilma Gudaitienė

Skaityti daugiau: Drama ir inscenizavimas – netradiciniai ugdymo metodai

Kalėdinė popietė

Gruodžio 27 d. mokyklos aktų salėje vyko tradicinė kalėdinė popietė. Joje dalyvavo progimnazijos kolektyvas ir buvę mokytojai-senjorai. Dainavome smagias dainas ir šokome šokius kartu su folkloro grupe „Aldai“. Tai muzikinė grupė, puoselėjanti autentišką ir improvizuotą gyvąjį lietuvišką folklorą. Džiaugiamės, kad kiekvienais metais susitinkame su buvusiais kolegomis, šiltai bendraujame ir smagiai praleidžiame laiką.

Vilma Gudaitienė

Skaityti daugiau: Kalėdinė popietė

Šokolado dirbtuvės Trakuose

Gruodžio 20 d. vyko dar vienos GEGL projekto veiklos, kurios vyko Trakuose esančioje šokolado manufaktūros šeimos verslo kompanijoje „AJ šokoladas“. Užsiėmimo metu buvo ne tik supažindinta, kaip atsiranda šokoladas, bet ir atsakyta į visus mokinių užduodamus klausimus, susijusius su darniu vartojimu ir sąžininga prekyba. Mokiniai išsiaiškino, iš kur atkeliauja kakavos pupelės, ar kompanija turi „FairTrade“ prekybos ženklą, ar jiems svarbi sąžininga prekyba, iš ko susideda šokolado plytelės kaina. Be teorinės dalies, visi turėjo galimybę išbandyti šokolado kūrėjo amatą ir pasigaminti šokoladinių, marcipaninių skanėstų.

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Eglė Lynykienė

Skaityti daugiau: Šokolado dirbtuvės Trakuose

Mokėmės kalbėti dzūkiškai

Gruodžio 21 d. mūsų mokykloje vyko integruota lietuvių kalbos ir muzikos pamoka „Kalėdų papročiai Dzūkijoje“. Joje dalyvavo 1a, 1b, 5a klasės. Šioje pamokoje sulaukta ypatingų svečių – etnografinio kolektyvo „Dzūkų pulkucis“. Pamokos pradžioje lietuvių kalbos mokytoja Ina Grigūnaitė–Skrabulienė pristatė mokiniams kolektyvą „Dzūkų pulkucis“, papasakojo apie jo veiklą, nuveiktus prasmingus darbus. Akcentavo, kad šis kolektyvas puoselėja dzūkišką šnektą tiek spausdinta, tiek dainuojama, tiek žodine forma.
5a klasės mokinė Liucija Šerelytė dzūkų tarme sekė sakmę apie laumes. Po to laukė įdomiausia pamokos dalis – kolektyvo „Dzūkų pulkucis pasirodymas“.

Skaityti daugiau: Mokėmės kalbėti dzūkiškai

Ekskursija į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą

Tęsiant tarptautinio projekto Global Education Goes Local veiklas, 6a klasės mokiniai gruodžio 20 dieną vyko į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą. Vienas iš projekto tikslų – darnus vartojimas ir gamyba. Tačiau čia labai svarbią vietą užima ne tik produkto gamyba, bet ir jo šalinimas. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre mokiniams vyko paskaita apie atliekų tvarkymą Alytaus regione. Jie buvo supažindinti su centro veikla, atliekų tvarkymo būdais, rūšiavimu. Apsilankę atliekų tvarkymo centre Takniškių kaime, mokiniai susipažino su atliekų tvarkymo procesu, įrenginiais. Išvyka buvo naudinga gilinant žinias darnaus vartojimo tema.

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja Eglė Lynykienė

Skaityti daugiau: Ekskursija į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą

Kūrybingos kalėdos

Gruodžio 20 dienos rytas prasidėjo mokyklos aktų salėje. 5–8 klasių mokiniai, klasių auklėtojai ir mokytojai rinkosi į koncertą „Kalėdų rytas“. Pradžioje, sveikinimo žodžius tarė mokyklos direktorė Edita Matulevičienė. Ji padėkojo pradinių klasių mokytojos metodininkės Dalios Vitalijos Kačanauskienės vyrui už nuoširdų bendradarbiavimą. Darius Kačanauskas įteikė dovaną mokyklai savo ir įmonės „Snaigė“ vardu. Taip pat buvo apdovanoti labai gerai besimokantys 5–8 klasių mokiniai. Toliau renginį vedė muzikos mokytoja Ingrida Krikščiūnienė. Koncertavo progimnazijos mokiniai: grojo fortepijonu, smuiku, fleita, gitara, dainavo merginų ansamblis, buvo skaitomos eilės. Mokykloje svečiavosi akordeonininkų ansamblis. Jis atliko H. Rauch kūrinį „Kaubojus“. Po renginio visi išsiskirstė į klases, kur vyko kalėdinės dirbtuvės. Vieni karpė snaiges, kiti kepė sausainius technologijų kabinete ar gamino žaisliukus. 5b klasės mokiniai vyko į Alytaus Dailiųjų amatų mokyklą. 12.00 val. visi pristatė savo kūrybinius darbelius. Diena praėjo šiltai bendraujant ir bendradarbiaujant.

Informacinių technologijų mokytoja Virginija Vaikšnorienė

Skaityti daugiau: Kūrybingos kalėdos

Pilietinė tarpatautinio projekto Global Education Goes Local (GEGL) akcija

Prisijungdama prie tarptautinio projekto Global Education Goes Local (GEGL) Dainavos progimnazija, kviesdama atsakingiau vartoti ir ugdydama ekologinį sąmoningumą, vykdė pilietinę akciją „Žalesnės Kalėdos“. Jos tikslas – ne tik paskleisti žinią apie globalias problemas, bet ir ieškoti būdų, kaip kovoti su kilusiais iššūkiais. O antrinis žaliavų panaudojimas – ne tik ekologijos, bet ir neatsiejama GEGL projekto dalis. Dainavos progimnazijos pradinių klasių mokytojos metodininkės Beata Šadurskienė, Daiva Grudzinskienė ir Dalia Vitalija Kačanauskienė su savo auklėtiniais ir jų tėvais aktyviai įsitraukė į pilietinę akciją ir visą mokyklą papuošė antrinių žaliavų gaminiais. Netinkami naudoti daiktai buvo atgaivinti ir dar kartą prikelti gyvenimui pakeitus pagrindinę jų paskirtį.

Eglė Lynykienė

Skaityti daugiau: Pilietinė tarpatautinio projekto Global Education Goes Local (GEGL) akcija

Daugiau straipsnių...

 1. Valdorfo mokymo ypatumai
 2. Alytaus Dainavos progimnazijoje – tikros sniego senių šėlionės!
 3. Gerumo diena
 4. Šaškių turnyras, skirtas mokytojui Nikodemui Krukoniui atminti
 5. Edukacinės pamokos „Muzikinis gyvenimas mano mieste“
 6. Tarptautinis projektas „Global Education Goes Local“ (GEGL)
 7. Advento-Kalėdų tautosakos konkursas „Leliumoj”
 8. Dovana – spektaklis „Grybų karas“
 9. Konkursas „Bebras 2018“
 10. Taupuko akademija
 11. Pamoka – susitikimas su MISIJA SIBIRAS 2018 dalyviu Domu Zenkevičiumi
 12. Priešmokyklinio ugdymo grupė
 13. Integruotos pamokos
 14. Pyragų diena
 15. Projekto „Global Education Goes Local“ mokymai
 16. Mes visi esam atsakingi už tuos, kurie paaukojo gyvybes už laisvę
 17. Mokyklos diena
 18. Edukaciniame spektaklyje „Peliuko pasakų dirbtuvėlė“
 19. Pirmoji pažintis su mokykla
 20. Svečiuose teatriukas „Smagumėlis“
 21. Pamokos lauke
 22. Pirmokėliai – Lėlių kambaryje
 23. Kvietimas į susirinkimą
 24. Svečiuose žurnalistai: Mindaugas ir Karolis Pilypas
 25. Susitikome po 40 metų
 26. Mokytojų diena – spalio 5-oji
 27. Gražūs žodžiai mokytojams
 28. Mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo konkurse „Lietuvos gamtininkas“
 29. Susitikimas su rašytoja Rebeka Una
 30. Projektas „Vaikų literatūros sūpynės“ – Jotvingių žemėje
 31. Idėjų maratonas (hakatonas) Alytuje
 32. Paminėjome Europos kalbų dieną
 33. STEP tėvystės įgūdžių tobulinimo programa
 34. Aštuntokai – #SWITCH! Vilnius dalyviai
 35. Duok „penkis“ Popiežiui!
 36. „Supamės su komiksais“
 37. Pasirink ir judėk
 38. Tarptautinės matematikos ir anglų kalbos olimpiados „Kings“ apdovanojimai
 39. Mokslo ir žinių dienos šventės informacija
 40. UNIFORMŲ UŽSAKYMAS
 41. Aštuntokų palydėtuvės
 42. Dainavos būrio jaunieji šauliai dalyvavo 22 kilometrų pėsčiųjų žygyje
 43. Nuo sėklos iki žiedo
 44. Neformaliojo vaikų švietimo būreliai „Žaidžiu ir mokausi“ Dainavos pagrindinėje mokykloje
 45. Išvyka į literatūrinį A.S. Puškino muziejų Markučiuose ir Vilniaus Vingio parką
 46. Paskelbtos „Dainavos Nominacijos“
 47. Ketvirtokų išleistuvės
 48. 4b klasės išleistuvės
 49. Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse „Šok į tėvų klumpes“
 50. Ketvirtokų išvyka į gaisrinę
 51. Antrokų išvyka į Vilnių
 52. Trakų salos pilyje
 53. Išvyka į Metelių regioninį parką
 54. Pirmokėlių ekskursija į Kauną
 55. Micro:bit kūrybinės dirbtuvės
 56. Šeimos šventė
 57. Apsilankėme šiauriniame Kuršių nerijos taške – Kopgalyje
 58. Pamokas veda tėveliai
 59. Būsimo penktoko diena
 60. Pamokos netradicinėje aplinkoje
 61. „Vaikų literatūros sūpynės“ Dainavos pagrindinėje mokykloje
 62. Respublikinė integruotoji mokinių aplinkotyros-anglų kalbos konferencijoje „Atgal į gamtą“
 63. KALBAME VOKIŠKAI!
 64. Matematikos ir informacinių technologijų respublikiniai internetiniai konkursai
 65. PRADINUKŲ LYGOJE „Dainavėlė“ užėmė 3 vietą
 66. Informacinių technologijų kūrybinių darbų konkursas
 67. Koncertas-festivalis „Muzikuoju su klasės draugu“
 68. Dainavos pagrindinė mokykla sulaukė studentų iš KTU
 69. Balandis – švaros mėnuo
 70. Šventėje „Navatni dzūkeliai“
 71. Vokiečių kalba + futbolas = Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla
 72. Keliavome į Taliną ir Helsinkį
 73. Kviečiame nuo 2018 m. rugsėjo 1-osios mokytis būsimus penktokus
 74. Eko pamokėlė-renginys „Mes – gamtos draugai“
 75. Madų šou
 76. Futbolo pirmenybėse „PRADINUKŲ LYGA“ lydėjo sėkmė
 77. Mokykloje svečiavosi poetas Vytautas Matulevičius
 78. Etnografiniame protmūšyje - trečioji vieta
 79. Mažojoje užsienio kalbos olimpiadoje lydėjo sėkmė
 80. Dainavos būrio jaunieji šauliai žygiavo į Alytaus gynybinius fortus
 81. „Dantukų draugai ir priešai“
 82. Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių Informacinių technologijų taikymo konkursas
 83. Atvirų durų diena Alytaus apskrities vyriausiame policijos komisariate
 84. Mokyklos pradinukai paminėjo Pasaulinę vandens dieną
 85. Lietuvos mokinių kūrybinis konkursas „Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu“
 86. Papuoškime Žemę gėlėmis
 87. Tarpzoninėse varžybose – II vieta
 88. Istorijos pamoka Alytaus Kraštotyros muziejuje
 89. Dalyvavome etnografinėje popietėje „Mes - dzūkuciai“
 90. Dainavos pagrindinės mokyklos pradinukus sėkmė lydėjo ir zoninėse varžybose
 91. Paminėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną
 92. Literatūrinė muzikinė popietė Alytaus miesto viešojoje Jurgio Kunčino bibliotekoje
 93. Tautodailės darbų parodos pristatymo renginys „Iš kraičio skrynios“
 94. Dalyvavome šventėje-konkurse „Saugus internetas"
 95. Susitikimas su knygos „Barbora Radvilaitė. Rūmų paslaptys“ autore Daina Jegelevičiūte – Biekšiene
 96. Grotažo darbelių paroda
 97. Šaulių naktis mokykloje
 98. Dainavos pagrindinės mokyklos bendruomenei įteiktas apdovanojimas už įkvepiančią istoriją
 99. Alytaus Dainavos pagrindinė - projekto „Erasmus+in schools“ partnerė
 100. TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMO PROGRAMA